Sunday, 12 May 2013

MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 4 2013

Pn.Mastura menyampaikan taklimat disiplin

Sebahagian pelajar Tingkatan 4 yang terlibat.


Pn.Kamaliah menyampaikan taklimat bagi Matala Pelajaran Sains SPM

PROGRAM ORIENTASI TINGKATAN 4


LAPORAN PROGRAM

Nama Program
PROGRAM ORIENTASI TINGKATAN 4
Matlamat
Program ini bertujuan untuk mendedahkan murid dengan maklumat-maklumat asas kendiri yang jelas demi memantapkan personaliti murid keseluruhannya dalam permulaan pendidikan menengah atas
Objektif
Program inidiharap:           
©       Murid dapat menyesuaikan diri dari aspek fizikal, mental, emosi dan sosial untuk meneruskan persekolahan di peringkat menengah atas.
©       Murid mendapat pendedahan mengenai kurikulum mengikut pakej memilih matapelajaran
©       Murid dapat meneroka maklumat personaliti dan kerjaya diri dengan lebih jelas
©       Murid mendapat pendedahan tentang kaedah penggredan dan penekanan utama dalam pensijilan terbuka

Tarikh

02 Januari 2013(Rabu)
8.15 pagi – 11.00 pagi

Tempat
Dewan, SMK Convent Sentul, Kuala Lumpur.
Sasaran
Semua Murid Tingkatan 4 Tahun 2013
Personalia

{ Guru Kanan
{ Pn. Madiha Sarah Aisyah Binti Mansor
{ Pn. Nor HaizanBintiEmbong
{ Pn. RozilawatiBintiMahmod
{  Pn. MasturaBintiMohamad

Pengisian
©    AluanPengerusiMajlis
©    Taklimatdari Unit BimbingandanKaunselingolehPn. Madiha Sarah AisyahBintiMansor
-          Pendedahanmengenaipakej-pakej yang ditawarkan di Tingkatan 4
-          Kecenderunganpemilihanpakejmatapelajaran
-          Aspekpersonalitidalammenentukanhalatujumasadepan
©       Taklimatdari Unit DisiplinolehPn. MasturaBintiMohamad
©       Taklimatmatapelajarandari guru-guru kananmatapelajaran
©       TaklimatmatapelajaranPembahagiankelasTingkatan 4

Penilaian / Catatan

©     Murid-muridkelihatansangatterujamemasukialambaru di Tingkatan 4
©     Murid-muridmendengartaklimatdengantelitidanpanuhperhatian